Showing 1 Result(s)
Hälsofilosofi kostråd

Vi har makten över vår egen hälsa och kan skapa den som vi vill… eller?

– Men sjukdomar, olyckor och ärftlighet då? Vi har de senaste åren vaknat upp till vårt eget ansvar över vår hälsa och vårt välmående. Vi har insett att vi inte är ”offer” för ärftlighet och yttre påverkan i samma utsträcknig som vi tidigare trott utan …