Tankar & mat – läk dig själv sinne, kropp & själ

food-hearts1.jpg”Jag har kommit till slutsatsen att det viktigaste är att medvetet välja tankarna du tänker och maten du äter.” /Louise Hay

Jag har just påbörjat en serie inlägg och texter om holistisk kostrådgivning och läkande eftersom att ingen del av människan kan försummas när vi rör oss på vägen mot bättre hälsa. Nu sedan Louise bortgång igår så tar jag tillfället att skriva om hennes enkla men tydliga budskap och förklara hur det går ihop mitt sätt att arbeta som kostrådgivare och coach.

Louise Hay, författaren och grundaren av Hay House Publishing har alltså precis gått bort vid 90 års ålder. Hennes bok You Can Heal Your Life eller Du kan hela ditt liv på svenska är en av de böcker som hjälpte mig för flera år sedan när jag började min egen resa mot välmående. Om någon inte redan känner till Louise böcker eller livsverk så rekommenderar jag varmt att sätta sig in i det. Mängder av ny självhjälpslitteratur kommer ut hela tiden men Louise böcker och innebörden av hennes budskap är grunden i allt man behöver veta för att förändra sitt liv till det bättre.

Tankar och mat – det viktigaste

Lousie svarade på frågan vad som påverkar våra celler och vår fysiska och känslomässiga hälsa:  ”Jag har kommit till slutsatsen att det viktigaste är att medvetet välja tankarna du tänker och maten du äter” /min översättning. Louise upprepade ofta i intervjuer och i sina böcker att samtidigt som du arbetar med dina tankar och din uppfattning om dig själv, kontakta en ”nutritionist” (i Sverige dietist eller näringsterapeut eller kostrådgivare) för att få råd om vilken mat som kan hjälpa just dig. Louise förespråkade en grönsaksbaserad och inflammationsdämpande kost.

Jag har alltid arbetat med klienter med helhetsbilden av vad som skapar välmående. Självbild, tankar, meningsfullhet i livet och kosten. Ju fler människor jag möter i mitt arbete och ju fler klienter jag träffar, desto mer tydligt blir det för mig hur omöjligt det är att verkligen börja må bättre om inte tankar och känslor följer med i takt med andra praktiska, fysiska förändringar – som till exempel en kostomställning innebär.

Läkande sinne, kropp och själ

Många är vi som försökt öka vårt välmående genom att till exempel ändra kosten och börja träna och som misslyckas gång på gång eller snabbt fallit tillbaka i gamla vanor. Det som tillslut hjälper för att uppnå en bestående förändring är att anta ett helhetsperspektiv som inkluderar alla delar av livet – sinne, kropp och själ.

Sinnet utgörs bl.a. av tankarna och ett exempel på hur vi förändrar det, är hur vi behandlar oss själva i vår inre dialog. Kroppen är alltså den fysiska kroppen, cellerna, nervsystemet, hjärnan och biokemin. Vi kan påverka cellernas förnyelse och kroppens alla funktioner genom det vi äter, dricker och den miljö och de vanor vi utsätter oss för. Biokemi och hur hjärnan triggar rent fysiskt vissa tankar och känslotillstånd så vi kan aldrig helt separera sinnet från kroppen. Själen behöver man inte ha ett erkännande av utan i det här sammanhangen representerar den en högre meningsfullhet i livet. Att känna mening med det man gör eller sin roll i livet. Det som ”besjälar” dig. För att vara hel som människa behöver vi tillgodose och utveckla alla dessa aspekter av oss själva.

Hur det fungerar i praktiken

Kinesiologi (TCM) och Ayurveda är exempel på traditionella skolor kring kost och hälsa som alla har helhetsperspektiv för läkande sinne, kropp och själ. I dessa hälsoskolor är kroppen och tankarna lika viktiga som själen när man behandlar en människa, och vice versa. Åtgärder för att uppnå fysisk hälsa behöver alltså inte bara följas upp med positiva tankar, utan även med en känsla av meningsfullhet.

Dessa hälsotraditioner har utvecklats under århundraden och årtusenden och går i princip ut på att man uppnår hälsa genom att stimulera naturliga läkningsprocesser och genom att tillföra det kroppen behöver för att läka själv. Man behandlar orsaken, inte symtomen.

Orsaken till obalanser kan till exempel vara fysisk eller emotionell. En person med sockerberoende har ofta provat att ändra sitt fysiska tillstånd, trots att problemet egentligen är emotionellt. En person med stress kanske har gått i otaliga terapier utan att må bättre, när orsaken kanske utgörs av födoämnesintoleranser, näringsämnesbrister och ett hämmat näringsupptag.

Vi har på senare år börjat snegla på det som fungerat för människor i alla tider – samtidigt som vi idag även har hjälp av nutida vetenskap och teknologi. Just nu befinner sig hälsovård och sjukvård oftast i två olika världar och det är upp till oss själva att pussla ihop de program och åtgärder som vi behöver för att återta en stabil grundhälsa.

Forskning och vetenskapliga rön har definitivt en plats i mitt sätt att ta in och förmedla kunskap. Sjukvård, mediciner och sjukdomsbehandling har en mycket viktig plats i det system som kan hjälpa oss att läka. Har du sjukdomssymtom bör du alltid ta kontakt med läkare! Parallellt kan du utforska fler sätt att må så bra du kan.


ur boken ”Sju steg till ett friskare jag utan gluten, mjölk och sockerSju steg till ett friskare jag omslag

”Är du verkligen beredd på att må bättre?

En hälsosam kropp går ofta hand i hand med emotionellt välmående och positiva tankar. Det är genom våra fysiska sinnen som vi uppfattar och filtrerar intryck från världen runt omkring oss. Om vår kropp är välmående och i balans kan vi uppfatta omvärlden med behag – har vi smärta eller obehag i kroppen uppfattar vi däremot ofta livet och våra erfarenheter på samma sätt.

För att bli bestående måste resan mot fysisk hälsa och balans också efterföljas av känslor och tankar i balans. Du behöver vara beredd på att ta emot ditt nya välmående både emotionellt och mentalt.

Våra kroppar och undermedvetna sinnen är medgörliga och vill må bra! Men precis som små barn behöver de lockas, inkluderas, uppmuntras och stimuleras. Med pisk och tvång uppnår vi bara en tillfällig effekt som oftast efterföljs av revolt, bakslag och återgång till det gamla. När vår kropp signalerar med obalans vill den kommunicera något. Budskapet när den uttrycker sig i form av sjukdomar och obalanser, såsom trötthet, stress eller smärta, är för det mesta att vi på olika sätt ska älska och hedra oss själva mer.

Läs mer

Träffa mig

Boka tid